Bredtveits pretty women

Bredtveit fengsel har fått Norgeshistoriens første klesbutikk.

Geneveskolen fikk ingenting

Tilskudd til fagbevegelsens tillitsvalgtskole er strøket helt fra neste års statsbudsjett.

– Sparker renholdere for å spare pensjonsutgifter

Regjeringen vil spare i underkant av 10 millioner kroner når de sier opp nærmere 400 renholdere i Forsvarsbygg.

Nesten alle fanger har psykiske lidelser

Og nesten 150 domfelte i fengsel lider av psykose, viser beregninger i ny forskning.

LO-topper i verdens farligste land for fagorganiserte

En topptung LO-delegasjon besøker denne uka Colombia

Zimbabwe: Jernbaneansatte uten lønn i ni måneder

Situasjonen for jernbanefamilier i Zimbabwe er svært vanskelig etter at 6700 statlige jernbaneansatte har vært uten lønn i mange måneder.

Swaziland: Tusenvis av arbeidsplasser i fare

Den hardt pressede fagbevegelsen i Swaziland frykter at minst 14.000 arbeidsplasser forsvinner etter at USA har sagt opp sin handelsavtale med landet.

Enda større kutt i offentlig sektor

Kuttet i offentlig sektor ble enda større i budsjettforliket. Effektivisering er målet, men NTL tror dette heller fører til kutt i aktivitet.

32289 tegn fra Kartellkonferansen

Her er vår rapport fra de to første dagene av Kartellkonferansen på Gol.

Streiken er over

Arbeidsgiverne i fagbevegelsen har innfridd HKs krav om innsyn i lønnsopplysninger og høyere lønn.

Nye fjes på NTL's forbundskontor

Møt de tre nyvalgte forbundssekretærene som står klare til å ta fatt på sine arbeidsoppgaver på forbundskontoret til NTL.

Mer penger til jernbanen

Budsjettavtalen mellom samarbeidspartiene øker bevilgningen til jernbane med 480 millioner kroner.

Får millionar etter lang kamp

Fleire års jobbing har endeleg gjeve resultat for NTLarane ved Bodø Flystasjon. Forliket med Forsvaret gir dei 2,9 millionar kroner etter turnusbråk.

Frykter varige blå-blå spor

– Vi står overfor store utfordringer politisk. Vi har en regjerning som vil bygge ned arbeidslivet, sier Hans Christian Gabrielsen i LO.

Regjeringen øker utbyttet fra Posten

Regjeringen finansierer de økte utgiftene i statsbudsjettet med å blant annet å øke utbyttet fra Posten Norge.

– Afrikanske fagforeninger bør satse mer på kvinner

Solbakken på LO-partnerkonferanse i Zambia

Arbeidsmiljølovens forsvarere

Hva mener arbeidsfolk om regjeringens forslag til endring av arbeidsmiljøloven? Vi har snakket med seks tillitsvalgte i statsforbundene.

Siv Jensen til Finanskonferansen

Det blir gjensyn med finansministeren og DNB-sjef Rune Bjerke på Finanskonferansen 27. januar. Tema er digitalisering i finansverdenen.

– Det var ingen fin tur

LOs nestleder Hans Christian Gabrielsen har vært i Palestina for første gang på mange år. Han mener Norge har et spesielt ansvar nå, idet sjansene for en tostatsløsning forvitrer for hver dag.

Glimt fra Gol

Se bilder fra Kartellkonferansen

Krangel om støtte til tillitsvalgt-skole

STATSBUDSJETTET: Regjeringa vil kutte den offentlige til Geneveskolenstøtten helt.

«Jævla politikerfitte». Er det en ok ting å si?

– Vi skulle egentlig ha innført norskkurs for nettrollene, sier AUF-leder Mani Hussaini med et skjevt smil. Men netthets handler om alvorligere ting enn skrivefeil.

NTL forbereder søksmål mot Rygge

NTL er i ferd med å forberede søksmål mot Rygge sivile lufthavn (RSL) for avtalebrudd. Forbundet roper et varsko om at staten legger til rette for sosial dumping.

– Utdanning er bærebjelken

Den norske modellen, med trepartssamarbeid, en arbeidsstokk med god kompetanse og høy sysselsetting, står foran store utfordringer. – Den må ikke bare bevares, den må videreutvikles, mener Dag Terje Andersen.

Regjeringskvartalet som plusshus

Regjeringskvartalet bør bygges som plusshus, mener Julie Lødrup fra NTL.

Frykter varige blå-blå spor

– Vi står overfor store utfordringer politisk. Vi har en regjerning som vil bygge ned arbeidslivet, sier Hans Christian Gabrielsen i LO.

– Fagbevegelsen må rekruttere flere

Lav organisasjonsgrad svekker fagbevegelsen og trepartssamarbeidet, påpeker Jon Hippe, en av forskerne bak rapporten om den nordiske modellen.

Nordisk velferd utfordres

Forskjellene øker og velferden forvitrer allerede i Norden. Vi makter ikke holde opp den høye organisasjonsgraden som trengs for å bevare maktbalansen i samfunnet.

Jakt på reformer

80- og 90-tallet var preget av en politisk jakt på nye løsninger for offentlige tjenester. Reformene hadde tverrpolitisk oppslutning og ingen er reversert, viser NordMod-rapporten.

Ap med 60 millioner mer til Forsvaret

STATSBUDSJETTET: I sitt alternative budsjett foreslår Arbeiderpartiet 60 millioner mer enn regjeringspartiene til Forsvaret

Stor feiring på Gol

Tre jubilanter ble feiret på Kartellkonferansen. LO Stat, Sørmarka kurs- og konferansesenter og Norsk Folkehjelp fyller alle 75 år. At det er 100 år siden Alf Prøysen ble født, ble også markert.

Raymond regner med fagbevegelsen

Det er 300 dager igjen til kommunevalget. Og nå starter valgkampen.

Uavklart i Sverige

I desember må Riksdagen vedta eller forkaste forslaget til statsbudsjett for 2015. Resultatet avhenger av høyrepartiet Sverigedemokraterna.

Spekter ser mange utfordringer

Anne-Kari Bratten i Spekter gir honnør til trepartssamarbeidet, men mener likevel at resultatet i årets lønnsoppgjør, 3,3 prosent, er for høyt.

NRK-lisensen kan bli byttet ut med NRK-skatt

En analyse av finansieringen av NRK viser at det blir 124 millioner kroner billigere å finansiere statskanalen via skatt enn via lisensen.

Lettelse på Marienborg

Flere tilfeller av kreft i nyrene, lungene og brysthinnen enn menn generelt. Likevel ingen tendens til økt dødelighet blant verkstedarbeiderne totalt. Det er konklusjonen fra arbeidsgruppen som har studert om arbeidsforholdene gir økt helserisiko.

Et gubbevelde går mot slutten?

Men fortsatt har 11 av 24 LO-forbundet aldri hatt en kvinne som leder.

Politisk verksted på toppnivå

Et hundretalls toppolitikere fra de nordiske sosialdemokratiske partiene og fagbevegelsen er samlet på Sørmarka i dagene 11. - 12. november for å meisle ut den nordiske modellens framtid.

IA-avtalen fungerer godt i Posten

Sykefraværet fortsetter å gå ned. Nå har Postkom og Posten forlenget IA-avtalen.

Bergen fengsels vanskeligste år

Én sinnslidende og voldelig fange skal på lufting. Da tar fire fengselsbetjenter på seg stikksikre vester.

– Syke fanger i isolat skal ikke være alene

Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg (H) i Helsedepartementet om psykisk syke fanger i norske fengsler.

– Ap vil stå sammen med fagbevegelsen

Ap-leder Jonas Gahr Støre forsikrer NTL-landsmøtet om at han vil kjempe mot en endring av arbeidsmiljøloven.

NJF er usikre på framtida

Jernbanereformen er utsatt til våren. At den helt sikkert kommer, ble et tema på NJFs lederkonferanse, uten at noen fra regjeringspartiene deltok i debatten.

Grønt lys for NTL Ung

NTLs landsmøte har enstemmig vedtatt å etablere en egen enhet for ungdom og studenter, kalt NTL Ung.

– Det er nå vi trengs

Hovedoppgaven blir å forsvare velferden, sier gjenvalgt NTL-leder John Leirvaag, som er strålende fornøyd med sitt nye team.

Lilleheie stolt av engasjementet for klima og miljø

Tidligere NTL-leder Turid Lilleheie er både stolt og glad for det sterke engasjementet for klima og miljø i forbundet.

– Anerkjenn Palestina

LO-leder Gerd Kristiansen ber Norge om å anerkjenne Palestina som selvstendig stat.

– Det er damene som har gjort oss så rike

NTL14: Kvinnene, ikke oljen, har skapt rikdommen, mener SV-leder Audun Lysbakken.

Vil gjøre staten attraktiv

Statsråd Jan Tore Sanner mener lokale lønnsforhandlinger i staten vil bidra til å rekruttere og beholde de dyktigste ansatte.

Likestilling i revers

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik mener regjeringens forslag til endringer i arbeidslivspolitikken setter likestillingen i revers.

Føler seg politisk misbrukt

– Det er beklagelig at regjeringa ønsker å dytte oss foran seg i beslutningen om å privatisere renholdet i forsvarssektoren, sier konserntillitsvalgt Ann Berit Sagedal i Forsvarsbygg.

Ingen streik på forsknings-instituttene

Særavtalene består, men pensjonsordningene er under press.

Hjelper fanger ut av cella

Trond Pettersen hjelper innsatte ut av selvpålagt isolasjon.

Rita Bråten ny NFF-leder

Med Rita Bråten på topp, har Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund fått sin første kvinnelige leder.

Mangfoldspris utdelt, men Trondheim kritiseres

Rundt 12 prosent av Trondheims befolkning på 184 670 er innvandrere i dag og stadig flere flytter til trønderhovedstaden. Rådmann Svein A. Ytterdahl mener kommunen gjør en god jobb for å rekruttere innvandrere i kommunale stillinger, men FO-tillitsvalgt Heidi Klokkevold er skuffet.

Flere vil ha InterCity-fortgang

– Bygg fortere, lød kommentarene da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i går la fram regjeringens planer for utbygging av InterCity-trianglet.

Dramatisk for avisene

Mange kan miste lørdagsavisen hvis Posten kutter utdeling av post på lørdager.

Anundsen: – NFF tar feil om budsjettet

– Dette er ikke et kuttbudsjett, sier justisministeren om det Kriminalomsorgen får å rutte med i 2015.

– Bedre bemanning, ikke lengre vakter

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken mener at fengselsansatte bør kjempe for bedre bemanning framfor å be om lengre vakter.

NFF diskuterer sammenslåing

Lederne i de to forbundene i kriminalomsorgen er enige i at de to bør bli ett. Valg av hovedsammenslutning er største utfordring.

Private aktører på vei inn i fengsel

Mye tyder på at den borgerlige regjeringen vil gå inn for at nye fengsler skal finansieres og bygges av private.

Staten anker dommen mot innleserne

NTLerne ved Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek ble tilkjent fast jobb i staten av tingretten. Nå anker staten dommen.

Slik går det for «folk flest»

Vårt gjennomsnittspar tjener to hundrelapper på skatteendringene.

Tjener hos en rundhåndet stat

Konserndirektørene i de statseide selskapene har til både salt og smør i maten. De høyeste smørbrødene er det toppsjefen i Argentum Fondsinvesteringer AS som kan unne seg.

Offiserene ønsker kvinnene velkommen

NOF's 42. landsmøte er i gang

Baneservice til salgs

Regjeringen mener det ikke foreligger særskilte grunner til at staten bør være eier av Baneservice, og går inn for helt eller delvis salg.

– Første skritt mot skolepenger

STATSBUDSJETTET: Norske universiteter og høgskoler kan forvente en nedgang i antallet utenlandske studenter med innføringen av studieavgift for studenter utenfor EØS og Sveits.

Mer til kursing av tillitsvalgte

Som avtalt i tariffoppgjøret, får tillitsvalgte 4,5 prosent mer å lære for i 2015.

– Lokomotiv for konkurranseutsetting

STATSBUDSJETTET: Regjeringen innfører nøytral moms i staten fra nyttår.

Slutt for Bratsbergbanen

STATSBUDSJETTET: Bratsbergbanen legges ned.

10 budsjettforslag som påvirker privatøkonomien

Her er de ti forslagene i statsbudsjettet som ifølge Sparebank1 gir de største utslagene i nordmenns privatøkonomi.

NY POSTLOV:

Dårligere eller dyrere tjenester

Staten kan få regningen for fri konkurranse om posten.

Innfører dyrere porto i distriktene

Distriktene må betale når regjeringen lar private selskaper konkurrere med Posten.

Konkurranse
Facebook
BOK OG MUSIKK

Gahr Støre, større, størst

Nesten like imponerende som Gahr Støres karriere er det, at den uautoriserte biografien «Seierherren» er skrevet av en 26 år gammel sosialantropolog, nemlig Ståle Wig.

Eurokrisen

Ingeborg Eliassen har med «Harde tider» på en lettfattelig og ujålete måte dokumentert at europeisk arbeidsliv er i deep shit, skriver Jan-Erik Østlie i sin omtale.

INTERVJUET

Anita krysser sitt spor

For førti år siden var hun NKP'er og jobbet på «filéen» på Findus i Hammerfest. Denne uka går hun av som 1. nestleder på NTLs landsmøte. Møt Anita Solhaug!

Farvel til fengsel

Avtroppende leder av Norsk Fengsel- og Friomsorgsforbund, Geir Bjørkli, er ikke helt sikker på om det er pensjonist han vil bli.

REPORTASJE/INTERVJU

I LO med hjerte og sjel

Møt Amanda Eldnes, representant for den nye generasjonen av tillitsvalgte i Norsk Jernbaneforbund.

Postbud kjører Lamborghini

Bilene postbud Arnfinn Fiske bruker privat på jobb er begge registrert med to seter. Der stopper likheten.

Arbeidsmiljøloven

Sterkt forsvar av arbeidsmiljøloven

Les om aksjonene i Oslo, Trondheim og Verdal. Se bilder og video!