Forhandler om forskernes særavtaler

Forhandlingene mellom NTL Forskningsinstitutter og Abelia er i gang.

Gerd inn i striden om arbeidstiden

LOs uenighet med et av sine minste forbund ble tydelig da LO-sjefen Gerd Kristiansen besøkte Oslo fengsel tidligere denne uka. Men tonen var upåklagelig.

Ånder for skolering av tillitsvalgte

– Kunnskap om lover og avtaleverk er utrolig viktig. Men like viktig er at kursdeltagerne lærer og deler erfaringer og kunnskap på tvers, sier distriktssekretær og kursleder i LO Stat, Synnøve Eide.

Forsvarsbygg mister renholdet i Forsvaret

Forsvarsbygg får ikke lenger drive renholdet for Forsvaret. Over 350 ansatte risikerer å miste jobbene sine.

Forsvaret skal dempe målstyringa

Det skal bli viktigere å se på hva Forsvaret leverer, enn hvor mange timer de har brukt på å levere det, varsler generalløytnant Erik Gustavson.

Postbudet snubler like mye - sommer som vinter

Så mange skader kommer som følge av snubling og fall, at divisjon Post i region Øst har satt i gang kampanjen «Fall ikke for meg».

Nederland skal redde fengsels-Norge

Regjeringen vil kutte i soningskøen ved å betale for fengselsplasser i Nederland.

LO Ingeniør lansert

Fem LO-forbund i felles satsing for nye ingeniørmedlemmer.

NJF: – Anbud er å sende penger ut av landet

I år betaler staten rundt tre milliarder kroner for at NSB kan kjøre tog på strekninger og tidspunkter det ikke er økonomisk lønnsomt. Nå skal pengene ut til private, mener Norsk Jernbaneforbund.

Vil bryte NSB-monopolet før neste valg

– Jeg håper å se de første konkurranseutsatte togene på skinner i 2016, sier Linda Helleland (H), leder av Stortingets transportkomité.

– Typisk Høyre å privatisere

LO Stats leder Tone Rønoldtangen synes Høyres iver etter å avvikle NSBs monopol på togtransport er en veldig dårlig ide.

LO for strengere våpenkontroll

LO vil ha forbud mot å eksportere våpen til Israel via andre land.

LO Stat gir til Irak og Syria

Denne uka bevilget arbeidsutvalget i LO Stat 100.000 kroner til Norsk folkehelps arbeid i Irak og Syria.

Valla støtter fornuftsekteskapet mellom Ap og LO

Det fagligpolitiske samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet er et fornuftsekteskap som begge parter er tjent med, mener Gerd-Liv Valla.

– Ledere kjenner ikke tariffavtalen

Et NTL-medlem i staten ble forsøkt tvunget ut i pensjon da hun ble rammet av kreft, stikk i strid med avtaleverket.

Forskerne vil streike for særavtalene

NTL er forberedt på å ta medlemmene i forskningsinstituttene ut i streik i oktober for å forsvare særavtalene.

LO krever boikott av varer fra israelske bosettinger

LO-leder Gerd Kristiansen krever at norske myndigheter tar initiativet til en internasjonal boikott av varer fra israelske bosettinger.

Posten blir grønnere

Posten kutter stadig mer i klimautslippene sine, og nye miljøvennlige kjøretøy dukker opp på flere og flere postruter.

Nye Ålesund fengsel på tegnebordet

Verksmester Frank Rønning mener lokalene ved Ålesund fengsel er håpløse og lite egnet til verdig soning. Han håper på politisk vilje til å bygge nytt, og mer enn bare fengsel.

Flytog-ansatte mot salg

Flytogforeningen, avd. 19 i Norsk Jernbaneforbund, krever nå at Stortinget avviser Regjeringens forslag om statlig nedsalg i Flytoget.

Støre kritisk til salg av Flytoget

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener et salg av Flytoget er uheldig både økonomisk og for fellesskapets interesser.

Styrer postruten med telefon

En million papirark forsvinner når postbudene bytter ut rutebok i papir med smart-telefon.

Underbetalte hestefolk

NTL'erne på Rikstotoklinikken ligger en god hestelengde etter når det gjelder lønna. Nå ruster de seg til forhandlinger.

Bratten priser treparts-samarbeidet

– Ta vare på den norske modellen, råder Spekter-sjef Anne-Karin Bratten regjeringen og Produktivitetskommisjonen

Forslag om asylfengsel møter motstand

Venstre kommer til å kreve reforhandling av asylavtalen hvis justisministeren vil fengsle asylsøkere som skal utvises.

– På tide med ungdomskonferanse i LO Stat

For første gang i LO Stats historie arrangerer de en ungdomskonferanse.

Ledere tiltales i drapssak

Tre fengselsledere i Sverige tiltales for brudd på arbeidsmiljøloven som førte til drapet på fengselsbetjent Karen Gebreab.

Sinnslidende dømt for vold og trusler mot fengselsbetjenter

En alvorlig sinnslidende forvaringsdømt på Ila skal ha utført 140 lovbrudd under soning – mot over 50 fengselsansatte.

Tråkker til for fire nye år

NTL-leder John Leirvaag ønsker gjenvalg på landsmøtet i november. – Det er nok av utfordringer å ta fatt på, sier han.

Bygger moderne stasjoner

Omfattende arbeider på Østfoldbanens østre linje er i rute. Om ett år kjøres strekningen Ski-Sarpsborg med nytt signalanlegg.

Tannhelse - velferdsstatens siste hull

Slår du hull i hodet, blir du lappet sammen på helsevesenets regning. Har du hull i tennene, må du betale behandlingen selv.

– Flere kvinnelige toppledere

Kvoteringsloven gjorde at allmennaksjeselskaper (ASA) måtte øke andelen kvinner i styrene. Det har resultert i flere kvinnelige toppledere.

Konkurranse
REPORTASJE/INTERVJU

Stefan bryr seg

Møt verksbetjenter og lærere i Arendal fengsel.

I LO med hjerte og sjel

Møt Amanda Eldnes, representant for den nye generasjonen av tillitsvalgte i Norsk Jernbaneforbund.

Postbud kjører Lamborghini

Bilene postbud Arnfinn Fiske bruker privat på jobb er begge registrert med to seter. Der stopper likheten.

Energibomba fra Forsvaret

Møt Cecilie Gjennestad, tidenes yngste frikjøpte NTL-tillitsvalgte!

BOK OG MUSIKK

Ikaros

Filmen "Tusen bitar" om Bjørn Afzelius viser en sammensatt person, et menneske omtrent som deg og meg, skriver vår anmelder.

Nyoppusset klassiker

Gregg Allman måtte melde avbud til årets bluesfestival på Notodden, men musikken bandet hans presterte i 1971 er nå tilgjengelig på seks cd-er.

Facebook