Ny postlov til høring før jul

Full liberalisering av postmarkedet og kutt i lørdagsomdelingen er noe av det den nye postloven vil inneholde.

Hvem blir ny fengselforbunds-leder?

Hvem tar over for denne gjengen? Se det får vi ikke vite før til helga når NFF holder landsmøte i Tromsø.

Utsetter private tog

Regjeringens store reform av jernbanesektoren er utsatt - foreløpig til utpå nyåret.

Eriksson tvunget til å trekke sykelønnskutt

Et massivt press fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversida gjorde at arbeidsminister Robert Eriksson snudde.

Protest mot kutt i folkehøgskolene

Flere tusen elever og lærere demonstrerte mot regjeringas forslag til budsjettkutt for folkehøgskolene onsdag ettermiddag. SE BILDER

Her er Norges dataforsvar

Truslene mot datasikkerheten blir stadig større. NSM NorCERTs operasjonssentral er det skarpeste i forsvaret av vår viktige infrastruktur.

– Abelia tvinger oss ut i streik

To uker før meklingsfristen utløper, ser det mørkt ut for en løsning i forskningsinstituttene.

Åpner for 79-timers uke

Arbeidstilsynet advarer mot Erikssons lange arbeidsdager.

Staten anker dommen mot innleserne

NTLerne ved Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek ble tilkjent fast jobb i staten av tingretten. Nå anker staten dommen.

For psyk for fengsel

I snart 30 år har norske myndigheter utredet tilbudet til de alvorlig psykisk syke, ekstremt voldelige og mest sårbare fangene. Ingenting har skjedd.

Slik går det for «folk flest»

Vårt gjennomsnittspar tjener to hundrelapper på skatteendringene.

Tjener hos en rundhåndet stat

Konserndirektørene i de statseide selskapene har til både salt og smør i maten. De høyeste smørbrødene er det toppsjefen i Argentum Fondsinvesteringer AS som kan unne seg.

Offiserene ønsker kvinnene velkommen

NOF's 42. landsmøte er i gang

– Regjeringen satser ikke nok på å få folk i jobb

De sparer ved å ta fra de svakeste, mener leder Hanne Nordhaug.

Flere blir arbeidsledige

Veksten i økonomien blir i år og neste år lavere enn gjennomsnittet for de siste 40 årene, anslår regjeringen.

Fram og LO glad for fredsprisen

Håper den vil gi mer fokus på barnearbeid.

Glade for å treffes

KLÆKKEN: Deltagerne på LO Stats aller første ungdomskonferanse setter pris på muligheten til å treffes på tvers av forbundsgrensene.

– Regjeringen innfrir - til de som har mest fra før

Budsjettforslaget viser en omvendt Robin Hood-politikk, mener LO Stats leder Tone Rønoldtangen

Baneservice til salgs

Regjeringen mener det ikke foreligger særskilte grunner til at staten bør være eier av Baneservice, og går inn for helt eller delvis salg.

NTL mener Forsvaret utarmes

Bare i 2015 skal Forsvaret effektivisere for 350 millioner kroner. Leder Tom-Rune Klemetsen i NTL Forsvaret er trist på vegner av medlemmene.

20 millioner til ungdomsfengsel på Eidsvoll

Regjeringen varsler i statsbudsjettet at de i løpet av 2015 åpner en egen ungdomsenhet på Eidsvoll for kriminelle barn og unge.

LO-ungdommer kritiske til budsjettet

Patrick Austvik og Mats Molland Haug mener regjeringen svikter på både klima og jernbane i statsbudsjettet.

– Første skritt mot skolepenger

STATSBUDSJETTET: Norske universiteter og høgskoler kan forvente en nedgang i antallet utenlandske studenter med innføringen av studieavgift for studenter utenfor EØS og Sveits.

Mer til kursing av tillitsvalgte

Som avtalt i tariffoppgjøret, får tillitsvalgte 4,5 prosent mer å lære for i 2015.

– Lokomotiv for konkurranseutsetting

STATSBUDSJETTET: Regjeringen innfører nøytral moms i staten fra nyttår.

NJF: Regjeringen innfrir ikke

– Bevilgningen til Jernbaneverket er ikke nok til å ta igjen etterslepet på vedlikehold av infrastrukturen, mener Kjell Atle Brunborg i NJF.

Slutt for Bratsbergbanen

STATSBUDSJETTET: Bratsbergbanen legges ned.

48,5 millioner til å utvikle folkebibliotekene

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 48,5 millioner til utvikling av folkebibliotekene.

Tar fra Posten og gir til Posten

STATSBUDSJETTET: Staten øker utbyttet fra Posten med 39 millioner. Samtidig økes overføringene til Posten med 55 prosent.

Anslår lønnsvekst på 3,25 prosent

STATSBUDSJETTET: Regjeringen spår i budsjettet for neste år at lønnsveksten vil bli 3,25 prosent.

Vil bruke mer av oljefondet

Regjeringen foreslår å øke bruken av midler fra oljefondet med 17 milliarder kroner i 2015, til 164 milliarder. Skattelettelsene utgjør totalt 8,3 milliarder kroner.

Nav-millioner til konsulentbyrå

Fagforeningene raser mot at Nav vil bruke over 50 millioner på konsulenter.

DNB-arbeidsgiver sier opp konsernavtalen

LO Finans frykter konsekvenser for de ansatte.

10 budsjettforslag som påvirker privatøkonomien

Her er de ti forslagene i statsbudsjettet som ifølge Sparebank1 gir de største utslagene i nordmenns privatøkonomi.

Skatt blir stridstema

STATSBUDSJETTET: Da Siv Jensen justerte Stoltenberg-regjeringens statsbudsjett i fjor høst, la hun inn åtte milliarder i skatteletter. I år har hun lovet at det blir mer.

– Mer midlertidighet vil svekke produktiviteten

Det mener leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre

Spekter vil ha fast ansettelse

Mens de andre arbeidsgiverne støttet regjeringen forslag til ny arbeidsmiljølov, skiller Spekters høringssvar seg ut.

– Hjerterått, Sanner!

Forslaget om å fjerne ventelønna vil ramme mange eldre arbeidstakere som nå er midt i en omstilling, mener LO Stats leder Tone Rønoldtangen.

Norsk kullproduksjon – et sikkerhetspolitisk dilemma

LO har ingen problemer med å peke på kull som den store synderen. Hva som skal gjøres med norsk kullproduksjon på Svalbard, er vanskeligere å svare på.

Vil ikke ha klimaopprør i LO

NTLs Kjersti Barsok og Fagforbundets Mette Nord vil ha dialog og samarbeid framfor høylytt klimaopprør i LO, slik Miljøpartiets Rasmus Hansson oppfordrer til.

Forsmak på postdirektivet

Nå blir det dyrere å sende blader ut til distriktene

Kambe (H): – Streiken var «overkill»

Tirsdagens politiske streik til forsvar for Arbeidsmiljøloven var «overkill» fra LO, mener Høyres Arve Kambe.

Sterkt forsvar av arbeidsmiljøloven

Les om aksjonene i Oslo, Trondheim og Verdal. Se bilder og video!

I bresjen for Ap-valgseier

55-60 prosent av LO-medlemmene skal stemme Arbeiderpartiet ved kommunevalget i 2015. Det er LOs mål.

NOF og NTL starter sikkerhetsdebatt

Er vi trygge i Norge? Tradisjonelt har spørsmålet reist debatt om militært forsvar. Nå skal debatten omfatte hele samfunnet, fra jord-ras til klimatrusselen.

Går under huden på «supermodellen»

Truslene mot den nordiske modellen er mange, fastslår LOs Jan-Erik Støstad. – Men resultatene er bemerkelsesverdige gode, sier han.

– Hvor ble det av ledelsen i LO Stat?

Ledelsen i LO Stat får flengende kritikk fra flere av lederne i fylkeskartellene for manglende tilstedeværelse på LO Stats Landskonferanse.

– Musikerne jobber nok kveld og helg

Musikernes fellesorganisasjon (Mfo) ønsker ikke en liberalisering av arbeidsmiljøloven. Deres medlemmer jobber nok om kvelden og i helgene.

Vil ikke bli tatt til inntekt for Høyre-politikk

Grunnbemanningen – ikke Arbeidsmiljøloven – er problemet i norske fengsler, mener forbundslederen for fengselsansatte, Geir Bjørkli.

– Regjeringen setter oss mange tiår tilbake

Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven er verken tidsriktige eller moderne, mener Peggy Følsvik i LO.

Tror fortsatt på solidaritet og rettferdighet

– Riksmekleren stiller stadig oftere med alvorlig mine og dyp ripe i panna. På «min» tid skjedde dette bare en gang i året, forteller Nils Totland, som var leder av Statstjenestemannskartellet i perioden 1982-1990.

Advarer mot privatiseringen

Tone Rønoldtangen leder i LO Stat frykter for arbeidsplassene i offentlig sektor.

Kambe frir til LO

Høyres Arve Kambe har mange gode råd å komme med til LO. For eksempel å løsne på båndene til Arbeiderpartiet, og bli bedre kjent med Høyre.

Konkurranse
BOK OG MUSIKK

Cohen i fin form

Mannen som ga ut sin første lyrikksamling i 1956 skriver fortsatt tekster som både er varme, melankolske og giftige.

De som bygde landet

«Dovre faller» er ei ganske lettfattelig, morsom historiebok vel verdt å lese – også for de som kjenner denne historien fra før.

Aktuelt

– Skole og foreldre må kjenne internett

Geir Lippestad innledet om sikkerhetsrisikoen ved radikalisering på LO Stats Landskonferanse torsdag.

– Mister viktig virkemiddel for omstilling

LO Stats Randi Stensaker mener regjeringen fjerner et av de viktigste virkemidlene for omstilling ved å slette ventelønnen.

Sanner fjerner ventelønn

Det går mot slutten for ventelønn for statlige ansatte som blir overflødige.

REPORTASJE/INTERVJU

Ånder for skolering av tillitsvalgte

– Kunnskap om lover og avtaleverk er utrolig viktig. Men like viktig er at kursdeltagerne lærer og deler erfaringer og kunnskap på tvers, sier distriktssekretær og kursleder i LO Stat, Synnøve Eide.

I LO med hjerte og sjel

Møt Amanda Eldnes, representant for den nye generasjonen av tillitsvalgte i Norsk Jernbaneforbund.

Postbud kjører Lamborghini

Bilene postbud Arnfinn Fiske bruker privat på jobb er begge registrert med to seter. Der stopper likheten.

Facebook