NTLere synger for musikerne i Operaen

Which Side Are You On? synger Bjørn Halvorsen, Iren Diana Fjellum, Åsne Skjelbred Refsdal og Marius Helgå med stor kraft fra NTL Sentralforvaltningens lokaler i LO-bygget.

Syng en arbeidersang og del den med oss!

Er du glad i å synge? frifagbevegelse.no vil ha deg på banen!

130 studenter økte lønna med NTLs hjelp

Kjetil Bugge Kristoffersen fikk økt lønna for seg selv og 130 andre gruppelærere med NTLs hjelp.

Ny postlov opp i Stortinget

Regjeringen har i dag lagt fram forslaget til ny postlov.

Sju forbund leverer felles krav om hybridpensjon

Nå skal de overbevise om at hybridpensjonen er forutsigbar også for arbeidsgiver.

Får 7 200 mer i Posten

Lønnsforhandlingene mellom Postkom og Posten Norge AS sikret de ansatte et minimumstillegg på 7 000 kroner for de som har full stilling.

LO Stat viser moderasjon i Spekter-oppgjøret

Krever ikke mer enn industrien.

Statsoppgjøret er i gang

Mens YS vil sprenge de økonomiske rammene, varsler både LO, Unio og Akademikerne et moderat lønnsoppgjør.

Hybridpensjonen kommer for fullt

Å gå fra ytelses- til enkel innskuddspensjon er en dramatisk endring. Midt mellom disse to modellene ligger hybriden og får ingen oppmerksomhet, men den kan komme begge parter til gode.

Ny pensjonsordning i NRK

De ansatte i NRK går neste år over til innskuddsbasert pensjon. NTL er ikke overvettes begeistret.

– Pensjon er utsatt lønn

Mange virksomheter ønsker å gå fra ytelsespensjon til innskuddspensjon. – Det taper de ansatte mye på, mener pensjonsekspert i NTL.

NTL skeptisk til ny etat i Forsvaret

– Dette kom fullstendig overraskende på oss. Jeg ser behov for endringer i Forsvaret, men skjønner ikke hvor regjeringen vil med dette vedtaket, sier Tom-Rune Klemetsen i NTL Forsvaret.

Drama om motstandsmannen "Osvald"

Ingen i Osvald-gruppa fikk utmerkelser for sin innsats under 2. verdenskrig. Nå kommer filmen om lederen, Asbjørn Sunde, som ble dømt for spionasje i 1954.

Språkets riddere

Språk vekker så sterke følelser at de ansatte i Språkrådet noen ganger må avverge håndgemeng.

Fengslende Farukh

Farukh Qureshi lar ikke byråkrater, ledere, justispolitikere eller fanger snike seg unna de vanskelige spørsmålene.

Pensjonsfloke kan føre til streik

Den uløste pensjonskonflikten kan føre noen av landets statlige kulturinstitusjoner rett ut i streik i vår.

Tillitsvalgte enig i at Lystad måtte fjernes

Hanne Nordhaug, NTLs hovedtillitsvalgt i Nav, støtter arbeidsministerens beslutning om å fjerne Nav-direktør Joakim Lystad.

Nav-direktøren får sparken

Lystad må gå etter datasprekk på 1,5 mrd. og manglende evne til å sette hele folket i arbeid.

Pålegger ansatte å drikke billig kaffe

SUNDVOLDEN: Ansatte i kriminalomsorgen er glad i kaffe og reagerer på at KDI pålegger dem å drikke billig kaffe for å spare penger.

Omkamp for statlige fosterforeldre

Det var en milepæl da de statlige familie- og beredskapshjemmene endelig fikk på plass skikkelige kontrakter for fem år siden. Nå rykker de tilbake til start.

NTNU blir størst i landet

NTL NTNU forbereder seg på sammenslåingen som vil gjøre universitetet til landets største. Nedbemanning er ikke aktuelt.

Flertall for ny arbeidsmiljølov

Regjeringen har i hovedsak fått igjennom sine forslag til endringer. Med lokale avtaler kan det arbeides lengre dager og mer overtid. KrF klarte å begrense mulighetene for søndagsjobbing noe.

NTL-lederen: Tror tjenestemannsloven faller i neste runde

– Jeg har mistet all tillit til regjeringen og samarbeidspartiene på arbeidslivsfeltet, sier NTL-leder John Leirvaag. Han regner med at regjeringen i neste runde kommer til å til å svekke også tjenestemannsloven.

Meteorologisk institutt i hardt vær

Meteorologisk institutt må spare 35-35 millioner kroner. Det kan bety nedbemanning av 26 årsverk.

Arbeidshesten

Ann Berit Sagedal, tillitsvalgt i NTL Forsvaret, har stagget tøffe hingster og lumske hopper. Nå er det en privatiseringssulten regjering som er den største utfordringen.

Jernbanereformen: – Feil medisin og dårlig timing

Leder av Narvik Fellesorganisasjon, Fred Roger Sivertsen og stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap) er sterkt kritiske til regjeringens jernbanereform.

Regjeringen varsler omfattende jernbanereform

Drift, vedlikehold og persontrafikk konkurranseutsettes. Eiendommene, Nettbuss og gods skilles ut av NSB. Det er noen av forslagene som kommer før Stortinget tar sommerferie.

Mye skal bort fra Forsvaret

1500 årsverk, tre forsvarsmuseer og to militære musikkorps foreslås rensket vekk. – Her ligger det mange kontroverser, fastslår leder Tom-Rune Klemetsen i NTL Forsvaret.

Få svar om Forvars-renholderne

Forsvarets beslutning om å kvitte seg med egne renholdere reiser mange spørsmål fra tillitsvalgte. Avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet, Frode Halgunset har ikke så mange svar.

Vær deg selv på talerstolen

Bli med til Sørmarka og lær hvordan du kan vinne over nervøsiteten og bli en karismatisk foredragsholder.

Kvisvik gjenvalgt etter ultimatum

Mimmi Kvisvik gjenvalgt som leder mot 52 stemmer. Hun stilte en klar betingelse til kongressen: Ellen Galaasen skulle ikke gjenvelges til politisk ledelse.

Ingen vil røre elbil-fordelene foreløpig

Det blir ingen store endringer i elbil-politikken nå, men fordelene fortsetter ikke evig.

– Ingen jobber på en død planet

Om vi ikke starter klimakampen i dag, står morgendagens jobber i fare, mener den internasjonale fagforeningslederen Sharon Burrow. Hun er tilstede på klimakonferansen BROEN TIL FRAMTIDEN.

Må finne en lavtlønnsløsning

Mellomoppgjøret er i gang, og i løpet av neste uke må en løsning på plass

Returprosjekt for utenlandske fanger skrinlagt

En regelendring fører til at fengslene med flest utenlandske domfelte mister viktige «returprosjekter» som kunne fått flere kriminelle til å reise frivillig hjem.

Målstyring påvirker ansattes prioriteringer

Det viser en fersk spørreundersøkelse utført blant NTL-medlemmer i ni utvalgte statlige virksomheter.

Mattilsynet målstyres

Ansatte i Mattilsynet føler at deres arbeidsinnsats ofte blir målt og tallfestet.

– Ikke viktigst hvem som eier selskapet

Jørn Rattsø, leder av produktivitetskommisjonen sier at han ikke leder en privatiserings- og konkurranseutsettingskommisjon.

Victor Norman: – Flere reformer og mer konkurranse

Flere arbeidsmarkedsreformer og likere regler mellom privat og offentlig sektor. Samfunnsøkonom Victor Norman ser inn i krystallkula.

Kommisjon mener Posten kan selges

Produktivitetskommisjonen er positiv til full konkurranse i postsektoren, og mener Posten Norge kan selges.

Hvem blir hørt i USA?

Mødrene som har fått sønnene sine drept av politiet, synger utenfor Justisdepartementet i Washington for å bli hørt. De som har penger, betaler tenketanker for å gjøre jobben for dem.

Tesaker om tidstyveri

– Hvis man risikoanalyserer for mye, får man ikke gjort det man egentlig skal gjøre, sier Eivind Tesaker. Byråkraten har skrevet bok om hvorfor ting tar tid i departementene.

Han ser deg

Terje Emil Fredwall har tatt doktorgrad på fengselsbetjenters yrkesmoral.

Feminist-humorist med solidaritetsfølelse

Jenny Jordahl forvandler komplekse temaer som kroppshår og pappaperm til enkle ord og tegninger. Sånn vil hun vise hvor latterlige kjønnsstereotypiene er.

Stabilt høyt sykefravær i staten

Hvorfor holder sykefraværet blant statsansatte seg stabilt mens det synker i arbeidslivet for øvrig? Fafo-forskere har sett på saken, men uten å finne noen klare svar.

Statskog-utredningen: Privatisering som bestilt

Geir Hovland i NTL Statskog mener selskapets styre har levert det de ble bedt om å levere.

Statskog-ledelsen vil ha delprivatisering

Mer salg av enkelteiendommer, kombinert med opprettelse av flere aksjeselskaper der Statskog er deleier. Dette er blant forslagene Statskogs styre har lagt fram for landbruksministeren.

Her kan fiskerikontorene bli borte

Fiskeridirektoratet anbefaler fiskeriministeren å gå fra dagens sju regioner til tre. Dermed kan ni lokale fiskerikontorer bli lagt ned.

En bot kan bli til noe bra

Alle som er med, elsker bøtetjenesten.

Stadig nye utfordringer i NAV

Da byråkratiet i NAV skulle effektiviseres, skjøt konsulentbruk i været og mye gikk galt.

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund møtte Stortinget

Rita Bråten i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund fikk ti minutter til å fortelle Justiskomiteen hva hun mener om regjeringens plan for kriminalomsorgen.

– Postkom-medlemmer skal ha lønnsvekst

De fleste snakker om et lønnsoppgjør ned mot null. Gerd Øiahals, nestleder i Postkom, forventer at det blir lønnsvekst for medlemmene.

Ti ting du bør vite om tjenestemannsloven

LO er på vakt når Sanner vil modernisere Lov om statens tjenestemenn. Her er 10 fakta om den 32 år gamle tjenestemannsloven.

Tjenestemannsloven og Bondevik II

Det er ikke første gang regjeringen vil modernisere tjenestemannsloven. Bondevik II prøvde i 2005. Les hva de foreslo og hva vi kan frykte.

Norges kuleste med en arm?

Da hun lå på sykehuset etter at eksmannen skjøt henne og hun hadde mistet en arm og skadet hofta, bestemte hun seg. Anne Grethe Solberg skulle bli Norges kuleste dame uten en arm.

Norge signerer fengselsavtalen med Nederland

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbunds Rita Bråten har en lang liste med innvendinger.

Nordmenn må presses til å reise kollektivt

Flere tar tog, t-bane og buss. Samtidig kjører flere alene i bil. Dermed er det nesten ikke endring i forholdet mellom transportformene siden 2009.

Norske terminalarbeidere erstattes av svenske lokførere

På godsterminalen Fagernes i Narvik kan terminalarbeiderne for Schenkers NRE-tog stå i fare for å miste jobbene sine etter at Green Cargo har sagt opp deler av avtalen sin med Cargolink.

Flytoget vil inn i lokaltrafikken

Flytoget søker om å få innføre en ny billett for passasjerer som deltar på messer- og kongresser i Oslo-området. Den skal benyttes mellom hotell og arrangement.

Enige om trasé for Ringeriksbanen

Stasjon på Sundvollen, kryssing over Kroksund og linje over Helgelandsmoen mot Hønefoss. Slik lyder anbefalingene fra Jernbaneverket. De får både støtte og motstand.

Knallhardt arbeidspress i Politiets utlendingsenhet

Politiets utlendingsenhet har jobbet under høytrykk for å oppfylle regjeringens mål i asylpolitikken.

Blankt nei til større avdelinger

Tillitsvalgte i Skien fengsel ber KDI om faglige argumenter for å bygge nye avdelinger med 12 celler i hver.

Hvor «nær» er egentlig politireformen?

Dagens 354 lensmannskontor og politistasjoner blir trolig kraftig redusert. – Dette er ingen nærpolitireform, mener NTL Politiet.

– Kan bli streik i år

Leder i LO Stat advarte statsråd Jan Tore Sanner om at det kan bli streik hvis den lokale potten blir for stor på bekostning av den sentrale.

NSB-konsernet med nytt rekord-overskudd

Persontog og eiendom bidrar til at NSB-konsernet har et resultat på to milliarder kroner for 2014. Godstrafikken går fortsatt med underskudd.

De glemtes arkitektur

Hva hadde skjedd hvis innsatte fikk luftegårder med panoramautsikt over Oslo, spør arkitekt Beate Hølmebakk.

Streiken i AIM Norway er over

350 ansatte gjenopptar arbeidet klokken 10 torsdag.

Solvik-Olsen svarer om ny postlov

I forrige nummer av Posthornet poengterte vi at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ikke tok seg tid til å svare på spørsmål vi stilte på vegne av våre lesere. Nå har statsråden svart.

Tre av ti mener svart arbeid er greit

Unge og nordlendinger mest positive til å bruke svart arbeid i hjemmet.

Sørger over arbeidsplassen sin

Omorganisering står det i de offisielle dokumentene. For mange ansatte i Kriminalomsorgen region sør betyr det å miste en elsket arbeidsplass.

Vil ha fast jobb, ikke midlertidig

Øyvind Hoff Olsen har vært vikar i Posten i halvannet år. Han ser ingen grunn til at det skal bli lettere å være midlertidig ansatt.

Byantikvaren vil ikke ha Osvald-monument ved Østbanehallen

Byantikvar Janne Wilberg vil sette foten ned for monumentet «Knus nazismen» som skal være en heder til Osvald-gruppas innsats under krigen. Hun vil heller ha en plakett.

NTL Ung enstemmig vedtatt

Torsdag ble mandatet og retningslinjene for NTL Ung vedtatt av et enstemmig landsstyre.

Varsko her!

NTLs nyvalgte nestleder, Kjersti Barsok, er en eksplosiv blanding av agitator og byråkrat.

Skuffet over framdriften på Gjøvikbanen

Mange plattformer mellom Oslo S og Gjøvik er for korte til NSBs Flirt. Jernbaneverket peker i en rapport på toetasjes tog som et alternativ til ombygginger. De ansatte ønsker raskere fornyelse.

Hemmeligholder innspill til ny postlov

Posten Norge kom med innspill til ny postlov. Hvilke innspill, vil ikke Samferdselsdepartementet fortelle.

NRK kutter 76 årsverk

I går offentliggjorde ledelsen i NRK at de kutter 42 årsverk på distriktskontorene og 34 årsverk i Arkiv & Research.

– Arbeidslivspolitikken er ikke for folk flest

– Det Frp driver med nå, er ikke for folk flest. Det er det motsatte, sier Per Erik Sæther. Han er tillitsvalgt i Fagforbundet og nyutmeldt av Frp.

Ny godsterminal i Trondheim

Jernbaneverket anbefaler å legge en ny godsterminal 14 kilometer sør for Trondheim sentrum. Dette alternativet betyr mindre frakt på bil, og flere miljøgevinster, mener Cargo landsrådet.

NJF: Fornuftig vedtak i Flytog-saken

Salg av Flytoget er ikke aktuelt før regjeringen har lagt fram sin jernbanereform.– Fornuftig, mener Norsk Jernbaneforbund.

Selger ikke Flytoget og Statskog

Regjeringen rører ikke Flytoget og Statskog, men selger seg ned i Telenor.

– Urimelig renteauke for statstilsette

Renta for lån i Statens pensjonskasse (SPK) aukar igjen. NTL og LO Stat misliker at regjeringa reduserer godene til dei statstilsette.

– Teknologi kan aldri erstatte gode medarbeidere

Finansminister Siv Jensen mener digitaliseringen av finansnæringen bare kan lykkes ved hjelp av gode relasjoner, analyser og håndverk.

LO-nei til ny postlov

LO er mot liberalisering av brevmarkedet og avviser både ny postlov og EUs tredje postdirektiv.

Strikker oppsiktsvekkende streikevester

De ansatte hos NTL forbereder seg til politisk streik, og protesterer mot den nye arbeidsmiljøloven med hjemmestrikka streikevester.

Proteststorm på nettet mot statlig salg

Facebook-kampanjen «Nei til salg av Norge» vokser med tusen tilhengere i timen.

Ap vil lage allianse mot salg av Statskog

Knut Storberget mener at regjeringen er i ferd med å selge arvesølvet.

Kamp om arvesølvet

Regjeringen synes det er for mye statlig eierskap. Nå handler det om Statskog, som mange mener er arvesølvet.

Vil bedre flytrafikken – 800 jobber i fare

Avinor vurderer å innføre ubemannet brøyting av rullebanene.

Postens konsernsjef mener postdirektivet ikke får all verdens betydning

Dag Mejdell mener EUs tredje postdirektiv er av mindre betydning for Posten. Han hevder Postens største fagforbund ser bort fra konsernets største utfordring.

Folk flest vil ikke ha postdirektivet

De aller, aller, fleste vil ha lik porto over hele landet, mens omlag to av tre er mot fri konkurranse på brevpost.

Derfor øker sykefraværet i Sverige

Den avgåtte, borgerlige, regjeringen i Sverige åpnet opp for mer midlertidighet – mye av det samme som den norske regjeringen vil gjøre. Nå mener LO i Sverige at man ser resultatet av politikken; sykefraværet øker kraftig.

Halvparten kan miste jobben i Arkiv & Research i NRK

Et eventuelt kutt vil gå ut over NRKs samfunnsoppdrag og troverdighet, mener NTL.

Oslo fengsel vaskes for mugg

Prøver tatt av et eksternt firma bekrefter at inneklimaet er så dårlig at deler av Oslo fengsel er ubeboelig.

Kritiske til Ringeriksbane

Miljøpartiet og flere organisasjoner er negative til å legge skinnegang og vei over et våtmarksområde ved Tyrifjorden.

Norske toppsjefer: – Arbeidsmiljøloven er fleksibel nok!

Oppsiktsvekkende undersøkelse: Norske toppledere har ikke behov for flere midlertidige ansettelser.

Vil ikke la folket bestemme

Frp mener det ikke er naturlig å avgjøre spørsmålet om kommunesammenslåing med en folkeavstemning.

Statsansatte skal teste arbeidstiden

Kommunalminister Jan Tore Sanner og LO samarbeider om forsøk på arbeidstid i staten.

Hun taper grovt på å jobbe på privat sykehjem

Vanitha tjener 90.000 kroner mindre enn sine kollegaer som er offentlig ansatt.

– Forhandlinger om arbeidets innhold vil styrke fagbevegelsen

Fagbevegelsen bør tenke nytt og forhandle om innholdet i jobben, ikke bare om antall timer de ansatte skal jobbe, mener forsker Ann Cecilie Bergene.

Nattbanken i Bjørvika

Før måtte du ta deg fri om du skulle snakke med noen i banken. Nå kan du få svar hele døgnet hvis bankspørsmål holder deg våken om natta.

Vold mot kvinner er en stor helsetrussel

Og i anledning FN-dagen for menneskerettigheter 10. desember satte Norsk Tjenestemannslag (NTL) et ekstra søkelys på temaet.

Nesten alle fanger har psykiske lidelser

Og nesten 150 domfelte i fengsel lider av psykose, viser beregninger i ny forskning. Forsker Victoria Cramer presenterte funnene på Kriminalpolitisk konferanse på Sundvolden torsdag.

Bredtveits pretty women

Bredtveit fengsel har fått Norgeshistoriens første klesbutikk.

Nye fjes på NTL's forbundskontor

Møt de tre nyvalgte forbundssekretærene som står klare til å ta fatt på sine arbeidsoppgaver på forbundskontoret til NTL.

Konkurranse
Facebook
Lønnsoppgjøret:

Blir det streik etter påske?

Konflikt i et mellomoppgjør er helt uvanlig. Men ingen vil akseptere dårligere lønns- og arbeidsforhold.

Slaget mot staten står i 2016

Tone Rønoldtangen håper årets lønnsoppgjør vil bli unnagjort uten en tur innom meklingsmannen. Det store slaget kommer til neste år.

BOK OG MUSIKK

Eurokrisen

Ingeborg Eliassen har med «Harde tider» på en lettfattelig og ujålete måte dokumentert at europeisk arbeidsliv er i deep shit, skriver Jan-Erik Østlie i sin omtale.

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens forsvarere

Hva mener arbeidsfolk om regjeringens forslag til endring av arbeidsmiljøloven? Vi har snakket med seks tillitsvalgte i statsforbundene.

REPORTASJE/INTERVJU

Kjærlighet i Hågensens tid

Under dramatiske omstendigheter i 1989 vraket han sin kone, som var innstilt som LO-historiens første kvinnelige nestleder, til fordel for en annen. – Sånn måtte det være, sier Esther Kostøl og Jan Werner Hansen fra en sofa mange år etterpå.

Grønn Mani

AUF-leder Mani Hussaini vet hva menneskeskapte ødeleggelser er.

I LO med hjerte og sjel

Møt Amanda Eldnes, representant for den nye generasjonen av tillitsvalgte i Norsk Jernbaneforbund.

Postbud kjører Lamborghini

Bilene postbud Arnfinn Fiske bruker privat på jobb er begge registrert med to seter. Der stopper likheten.

Zimbabwe:

På Livingstones skinner

En tur med Royal Livingstone Express ved Victoriafallene vil ta pusten fra deg.

– Splittelsen i sørafrikansk LO vil gå over

Det er uro både i ANC og i Cosatu, den sørafrikanske fagbevegelse, men 2.nestleder i Cosatu, Zingiswa Losi (39) er optimist.

– Afrikanske fagforeninger bør satse mer på kvinner

Solbakken på LO-partnerkonferanse i Zambia