Støre kritisk til salg av Flytoget

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener et salg av Flytoget er uheldig både økonomisk og for fellesskapets interesser.

– Ikke følg Sveriges jernbanepolitikk

Svenske sosialdemokrater advarer norske politikere mot å kopiere landets liberalisering.

Forslag om asylfengsel møter motstand

Venstres Iselin Nybø vil kreve reforhandling av asylavtalen.

Styrer postruten med telefon

En million papirark forsvinner når postbudene bytter ut rutebok i papir med smart-telefon.

Reagerer på forslag om å fengsle asylsøkere

Ikke-kriminelle er en helt ny gruppe i fengsel og utenfor vårt fagfelt, fastslår NFF-leder Geir Bjørkli.

Bratten priser treparts-samarbeidet

– Ta vare på den norske modellen, råder Spekter-sjef Anne-Karin Bratten regjeringen og Produktivitetskommisjonen

Postbud kjører Lamborghini

Bilene postbud Arnfinn Fiske bruker privat på jobb er begge registrert med to seter. Der stopper likheten.

Underbetalte hestefolk

NTL'erne på Rikstotoklinikken ligger en god hestelengde etter når det gjelder lønna. Nå ruster de seg til forhandlinger.

– På tide med ungdomskonferanse i LO Stat

For første gang i LO Stats historie arrangerer de en ungdomskonferanse.

Lærerne får støtte av NTL

Norsk Tjenestemannslag uttrykker sin fulle støtte til Skolenes Landsforbund, Musikernes Fellesorganisasjon og Utdanningsforbundet i kampen mot KS.

Ledere tiltales i drapssak

Tre fengselsledere i Sverige tiltales for brudd på arbeidsmiljøloven som førte til drapet på fengselsbetjent Karen Gebreab.

Sinnslidende dømt for vold og trusler mot fengselsbetjenter

En alvorlig sinnslidende forvaringsdømt på Ila skal ha utført 140 lovbrudd under soning – mot over 50 fengselsansatte.

Tråkker til for fire nye år

NTL-leder John Leirvaag ønsker gjenvalg på landsmøtet i november. – Det er nok av utfordringer å ta fatt på, sier han.

Bygger moderne stasjoner

Omfattende arbeider på Østfoldbanens østre linje er i rute. Om ett år kjøres strekningen Ski-Sarpsborg med nytt signalanlegg.

Usikker framtid for ansatte på Rygge

Ansatte på Rygge flystasjon går en uviss framtid i møte. Flytting til den sivile flyplassen kan bli en dårlig deal.

Tannhelse - velferdsstatens siste hull

Slår du hull i hodet, blir du lappet sammen på helsevesenets regning. Har du hull i tennene, må du betale behandlingen selv.

– Flere kvinnelige toppledere

Kvoteringsloven gjorde at allmennaksjeselskaper (ASA) måtte øke andelen kvinner i styrene. Det har resultert i flere kvinnelige toppledere.

Tillitsvalgt oppsagt etter togstreiken

Da han kom tilbake fra ferien, ventet oppsigelsesbrevet.

Offentlige bussruter er snart historie

Kun to av ti busskilometer, kjøres nå i offentlig regi. Resten av bussrutene er konkurranseutsatt, viser en fersk oversikt fra NHO.

Stor misnøye med regjeringens arbeidslivspolitikk

Bare en av ti arbeidstakere er fornøyd, mens hver andre offentlige ansatte mener den er direkte dårlig.

Uvær stoppet togene

I fjor økte antall rapporterte jernbaneulykker sammenliknet med tidligere år. Jord- og steinras over sporet er en hyppig årsak. Fem personer omkom i 2013.

Kjører for luselønn

Utenlandske trailersjåfører tjener 5.000 kroner måneden.

Over 10 000 liker "Nei til Postdirektivet"

Facebook-siden "Nei til postdirektivet" har passert 10.000 ”likes”.

Norske fagforeningstopper i Palestina

Fire fagforeningstopper fra Fagforbundet besøker denne uka Israel og de palestinske områdene sammen med Folkehjelpas generalsekretær Liv Tørres.

350 årsverk blir fjernet

Rygge flystasjon blir redusert til helikopterbase.

Mener svarene var gitt på forhånd

LO mener regjeringen ikke bryr seg om fakta og forskning når den nå vil endre arbeidsmiljøloven. LO, Unio og YS fikk også nei til utsatt høringsfrist om midlertidige ansettelser.

NTL gir 50 000 kroner til palestinerne

Norsk Tjenestemannslag gir penger til Norsk Folkehjelps arbeid i Palestina, og oppfordrer andre forbund om å gjøre det samme.

Flertall for salg av Flytoget

Verken KrF eller Venstre har noe imot at Flytoget selges. Dermed ligger det an til flertall på Stortinget for å gi regjeringen en salgsfullmakt i høst.

Spent på nye oppgaver

Tillitsvalgt Frode Herman Waglen i NTL Skatt Øst er spent på alle de nye oppgavene etaten hans får – og hvor stillingene som skal spares inn blir tatt fra.

Innleserne vant mot staten

NTLerne ved Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek vant over staten i retten, og ble tilkjent faste stillinger etter lang tids kamp.

Statsoppgjøret godkjent av medlemmene

Medlemmene i LO Stats forbund har stemt ja til resultatet i statsoppgjøret.

Bedre arbeidsmiljø og mer i lønn

Fra 1. juli blir de ansatte Bring Cargos kundesenter en del av Posten Norge.

40 kan miste jobben i Toll- og avgiftsetaten

Regjeringen ønsker å legge om årsavgift fra bileiere slik at bileiere betaler bare for den tiden kjøretøyet er forsikret. Det betyr at forsikringsselskapene får ansvaret for å innkreve årsavgiften for kjøretøy.

Veteraner møttes på Vestbanen

På dagen 25 år etter siste avgang møttes tidligere arbeidskolleger for å se hva utviklingen har gjort med den gamle arbeidsplassen. Mange hadde ikke sett hverandre på tiår.

Postkom-ungdom vil ikke fordummes

Fordommer fordummer, heter det. Postkom ungdom vil bli smartere.

500 nye post- jobber årlig

Posten skaper 500 nye jobber i året på grunn av nye leveringstjenester.

– Slå ring om arbeidsmiljøloven

– For hundre år siden gikk vi i tog for 8-timersdagen. Skal vi nå begynne å gå i tog for 11-timersdagen? spør sekretær i LO Stat, Dag Westhrin.

– Oppskriften på et brutalisert arbeidsliv

LO Stats leder Tone Rønoldtangen mener at regjeringens forslag til endringer av arbeidsmiljøloven er oppskriften på et mer brutalisert arbeidsliv.

– Mindre radikalt enn ventet fra Eriksson

Fafo-forsker Kristine Nergaard mener Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven er mindre radikale enn ventet.

NFF ønsker ikke endret arbeidsmiljølov

Geir Bjørkli sier at Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund «ikke ser behov for endringer i arbeidsmiljøloven».

Arbeidstilsynet får siste ord om arbeidstid

Ekstremvakter i fengslene kan komme tilbake. Fagbevegelsen har ikke lenger siste ord.

Merker presset

En utvidelse av normalarbeidsdagen vil føre til krav om lengre skift og gi færre ulempetillegg, tror tillitsvalgt i Norsk Jernbaneforbund.

Ja til frihet, nei til tvang

Fengselsbetjent Elin Brandvik vil gjerne ha frihet til å velge å jobbe doble vakter, men vil absolutt ikke bli tvunget til det.

Tungt med 12-timersskift

På Ofotbanen har de fått unntak fra arbeidsmiljøloven og særavtalen i Jernbaneverket. I sommer kan det jobbes 12 timer og flere netter enn reglene sier. – Ikke aktuelt neste år, sier leder av Narvik fellesorganisasjon.

Tøft år for fagorganiserte verden over

GENEVE: Internasjonal fagbevegelse ser økende voldsbruk mot fagforeningsfolk. Og streikeretten er under økende press.

Agder-fengsel i det blå

I dag vil Stortinget trolig avvise forslag fra Arbeiderpartiet om å starte bygging av nytt fengsel i Agder.

Konkurranse
BOK OG MUSIKK

En forfatters oppgjør med seg sjøl

Boka handler i all hovedsak om hvordan forfatteren ble forfatter, og på mange måter hvor god han egentlig har blitt.

Folkelig førstehjelp

Les omtalen av First Aid Kits siste utgivelse, "Stay Gold".

Facebook
REPORTASJE/INTERVJU

Godt å være norsk i Sverige

Stadig flere nordmenn kjøper hytter og sommerhus i Sverige. Kjører vi over grensen fra Østfold er norsk fagbevegelse sterkt representert.

Miljøvennligheten

En lastebilsjåfør som er opptatt av miljø og bekymret for CO2-utslipp, høres ut som en selvmotsigelse. Knut Magne Beitveit er en sånn sjåfør.

Energibomba fra Forsvaret

Møt Cecilie Gjennestad, tidenes yngste frikjøpte NTL-tillitsvalgte!