Postkontor på en polar utpost

Utenfor går folk med våpen på skuldra - en sur polarvind river i kinnene. Innenfor døra på Svalbard postkontor er det både varmt og trygt.

Bussbransjeavtalen allmengjort for turbusser

Tariffnemnda har vedtatt å allmenngjøre bussbransjeavtalens bestemmelser om kjøring av turbiler.

LO Stat-lederen etterlyser mer støy fra opposisjonen

Rønoldtangen er bekymret for hvordan regjeringen legger opp til mer konkurranseutsetting og privatisering i offentlig sektor uten bråk fra opposisjonen.

Derfor streiker de jernbaneansatte 15. juni

Her er fem av grunnene de jernbaneansatte oppgir for hvorfor de vil streike mot jernbanereformen.

Dan Eliassens fem siste dager

De to siste årene har 17 mennesker tatt selvmord i fengsel. 21 år gamle Dan Eliassen var en av dem.

Udekte vakter svekker sikkerheten i Tromsø fengsel

– Vi går med en minimumsbemanning til å holde avdelingene åpne og til at innsatte får vann, luft og mat og litt skole og verksted, sier tillitsvalgt.

Cargolink tar en Norwegian

Godstogfirmaet Cargolink flytter lokomotivførerne over i et eget selskap som igjen skal leie dem ut til Cargolink.

NTL forsvarer taxfree på flyplassene

Stortinget har vedtatt å utrede taxfree-salget på flyplassene. NTL viser til at en avvikling vil bety store inntektstap for Avinor og tap av mange arbeidsplasser.

SV vil sikre ansattes pensjon ved konkurranseutsetting

Når offentlig sektor privatiseres, går det ofte ut over de ansattes lønns- og pensjonsvilkår. Nå vil SV endre lovverket for å sikre ansattes pensjonsrettigheter

Press på pensjon i «den nye jernbanen»

Jernbaneforbundets leder mener Høyre bløffer om ansattes pensjoner.

Enighet i NSB - togene går som normalt

Lokomotivførerne og NSB ble enige om en løsning tre timer på overtid.

340 nye fengselsplasser til Agder

Froland og Mandal får til sammen 300 nye fengselsplasser, og Evje utvides med 40 nye, åpne plasser.

Raja prioriterte Anundsen-mistillit

Abid Raja valgte å forberede seg til stortingets kontrollsak mot justisminister Anders Anundsen, framfor å delta på høringen om ny postlov.

Fjernstyrte småflyplasser – færre arbeidsplasser

Avinor tar sikte på at flertallet av landets flyplasser skal fjernstyres i framtida. NTL etterlyser gode omstillingstiltak for de mange som mister jobben.

NTL Ung er skuffet over få studieplasser

Regjeringen foreslo bare 24 nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett. Dette bekymrer NTL Ung leder Sahar Azari.

Landene som lykkes med jernbanen

Slik gjøres det i Sveits, Frankrike og Tyskland.

Dette venter når regjeringen får viljen sin med toget

De borgerliges plan for jernbanen. Full oppsplitting av NSB.

Bring-lageret bringer erotikk og elektronikk

Det er mye rart som befinner seg på de 70 000 pallene på lageret til Bring Warehousing på Berger.

Kvinnegruppa Ottar's stødige leder

Ane Stø tar ikke fem flate øre for å si «fuck you», om det er dét som skal til.

Grensejegere mot øst

24 timer i døgnet, 365 dager i året voktes den 20 mil lange grensen mot Russland.

Slik blir du en bedre samtalepartner

– For å bli en god terapeut er det avgjørende å ha en god relasjon til pasienten. Utfordringen er at mange er relasjonsskadd, mener psykolog Kari Lossius.

Kemner'n blir statlig

I dag la finansminister Siv Jensen fram en av sine hjertesaker i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett: Det handler om å flytte ansvaret for innkreving av skatt ut av kommunene.

Konkurranse om passasjerer, drift og vedlikehold

NSB blir transportselskap, men møter konkurranse, også fra Flytoget. Eiendommene flyttes til et foretak eid av staten. Vedlikeholdsselskapet Mantena går inn i Samferdselsdepartementet.

NTL frykter økt sentralisering

Regjeringen sier i revidert nasjonalbudsjett at den vil legge til rette for «en effektiv bruk av felleskapets ressurser» og varsler reformer i offentlig sektor.

NFF er misfornøyd med revidert statsbudsjett

Ikke ett øre fra revidert statsbudsjett til å styrke arbeidet med tilbakeføring av innsatte og pusse opp fengsler som sårt trenger det.

Jensen får ikke ned arbeidsløsheten

Arbeidsløsheten har økt, og vil fortsette å øke svakt under den borgerlige regjeringen.

Enhetsportoen viktig for KrF

KrF vil også at framtidens posttilbud skal ha en god distriktsprofil – med enhetsporto og lørdagsombæring av aviser som sentrale elementer.

NTL vil ha åpenhet om Tisa-forhandlingene

– Det er et demokratisk problem at vi ikke kjenner Norges posisjon i Tisa-forhandlingene, sier NTL-leder John Leirvaag. NTL er ett av åtte fagforbund som krever åpenhet om forhandlingene.

Tillitsvalgte: – LO er for stille om TISA

Tillitsvalgte mener LO må engasjere seg i debatten rundt den internasjonale handelsavtalen TISA.

Anundsen følger ikke egne regler

Nær to av tre saker statsrådene har sendt på høring i år, bryter hovedregelen om en svarfrist på tre måneder.

Unge fagorganiserte vil lære mer

Unge vil lære mer om fagforeningenes rolle og tillitsvalgtsarbeid. Postkom Ungdom gir sine medlemmer det de vil ha.

Slik avsløres trygdesvindlerne

Tipset fra en forsmådd elskerinne kan være det som setter Nav Kontroll på sporet av en stor trygdesvindelsak.

Sandakertigerne løp Holmenkollstafetten

I begynnelsen av mai hvert eneste år løper tusenvis av arbeidstakere Holmenkollstafetten, vårens vakreste eventyr. I år debuterte også de ansatte ved Sandaker overgangsbolig sammen med seks straffedømte beboere.

Hadia Tajiks usminkede møte med Oslo fengsel

Da Hadia Tajik besøker Oslo fengsel for første gang, får hun se og høre om det virkelige livet på innsiden murene.

Pensjonsløsning i det blå for teater og orkester

Hybridpensjon eller innskuddspensjon, det er det det uløste spørsmålet i forhandlingene mellom Spekter og LO Stat om ny pensjonsordning for ansatte i teatere, orkestere og operaen.

Nå er det alvor for NTLs unge og lovende

Tidenes første NTL Ung-konferanse var startskuddet. Nå begynner alvoret for alle unge og lovende NTL-tillitsvalgte, og de to som skal fronte det hele.

NTL saksøker universitetet for usaklig oppsigelse

Prestisjeprosjektet Norsk Ordbok er på overtid, men fortsatt ikke fullført. NTL har varslet søksmål mot Universitetet i Oslo for usaklig oppsigelse av fem ansatte.

Samferdselsministeren på nye veier

Nå skal det bli fart på norsk veibygging, ifølge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. I dag presenterte han regjeringens nye veiselskap og styret som skal få selskapet opp og stå.

Operakoret synger Internasjonalen for første gang

Fra den dramatiske og livsbejaende operaen La Traviata på kveldstid, til en av verdens mest kjente arbeidersanger dagen etter. Koret i Den Norske Opera & Ballett synger ut!

Statsoppgjøret: Ekstra midler ved omstillinger

Forhandlingene i staten endte med en ramme på 2,7 prosent. Ansatte får minimum 700 kroner i tillegg. Partene er enige om at det kan kreves ekstra midler i de mange omstillingene som venter.

Spekter-ledere fikk topptillegg

De ansatte i Posten fikk i fjor et lønnsoppgjør som var på om lag 3,3 prosent. Sjefen sjøl, Dag Mejdell, fikk nesten dobbelt så høy lønnsvekst.

130 studenter økte lønna med NTLs hjelp

Kjetil Bugge Kristoffersen fikk økt lønna for seg selv og 130 andre gruppelærere med NTLs hjelp.

Mister jobben på Narvik-terminalen

Skiftekonduktør Jørn Eivind Aronsen og en kollega er oppsagt fra terminalen i Narvik. Han mener dette er et eksempel på sosial dumping.

Sju forbund leverer felles krav om hybridpensjon

Nå skal de overbevise om at hybridpensjonen er forutsigbar også for arbeidsgiver.

Fire forbund mener Spekter bryter Hovedavtalen

Norsk Tjenestemannslag, Finansforbundet, Parat og Akademikerne har sammen skrevet en såkalt bruddprotokoll i forbindelse med nedskjæringer i Innovasjon Norge.

51 personer må gå i Innovasjon Norge

Nedbemanningen er spredt over hele organisasjonen.

Ny postlov opp i Stortinget

Regjeringen har i dag lagt fram forslaget til ny postlov.

Forbundsledere krever åpne TISA-forhandlinger

Norge deltar i forhandlinger om en frihandelsavtale som kan få store innvirkninger på blant annet offentlige velferdsordninger. Nå krever lederne i åtte arbeidstakerforbund at hemmeligholdet rundt forhandlingene tar slutt.

Flytting skaper uro i Jernbaneverket

Mer bilkjøring, dårligere beredskap og dermed lengre tid for å få rettet feil. Det mener elektropersonalet i Gudbrandsdalen blir konsekvensen av å flytte nordover på Dovrebanen.

Nina Hanssen ny leder i APF

Ledervalg og krevende utfordringer for medienorge, preget landsmøtet i Arbeiderbevegelsens Presseforbund.

Åna fengsel feirer 100 år

Jubileet er både en markering av det forgangne og starten på en høyst usikker fremtid.

Får 7 200 mer i Posten

Lønnsforhandlingene mellom Postkom og Posten Norge AS sikret de ansatte et minimumstillegg på 7 000 kroner for de som har full stilling.

Enighet i første del av Spekter-oppgjøret

LO Stat og Spekter er enige om rammene for lønnsoppgjøret i Spekter. Fortsatt gjenstår forhandlingene ute i bedriftene.

LO Stat viser moderasjon i Spekter-oppgjøret

Når LO Stat i dag starter forhandlinger i Spekter-området, hvor bedrifter som NSB, Posten, Avinor og NRK er, vil de vise moderasjon. Det på tross av at mange av lederne i disse bedriftene har fått mer enn sine ansatte i lønnsvekst.

Statsoppgjøret er i gang

Mens YS vil sprenge de økonomiske rammene fra LO/NHO-oppgjøret, varsler både LO, Unio og Akademikerne et moderat lønnsoppgjør for de statsansatte. Og Akademikerne vil helst bruke alle pengene på lokale lønnstillegg.

Drama om motstandsmannen "Osvald"

Ingen i Osvald-gruppa fikk utmerkelser for sin innsats under 2. verdenskrig. Nå kommer filmen om lederen, Asbjørn Sunde, som ble dømt for spionasje i 1954.

Pensjonsfloke kan føre til streik

Den uløste pensjonskonflikten kan føre noen av landets statlige kulturinstitusjoner rett ut i streik i vår.

Tillitsvalgte enig i at Lystad måtte fjernes

Hanne Nordhaug, NTLs hovedtillitsvalgt i Nav, støtter arbeidsministerens beslutning om å fjerne Nav-direktør Joakim Lystad.

Nav-direktøren får sparken

Lystad må gå etter datasprekk på 1,5 mrd. og manglende evne til å sette hele folket i arbeid.

Pålegger ansatte å drikke billig kaffe

SUNDVOLDEN: Ansatte i kriminalomsorgen er glad i kaffe og reagerer på at KDI pålegger dem å drikke billig kaffe for å spare penger.

Omkamp for statlige fosterforeldre

Det var en milepæl da de statlige familie- og beredskapshjemmene endelig fikk på plass skikkelige kontrakter for fem år siden. Nå rykker de tilbake til start.

NTNU blir størst i landet

NTL NTNU forbereder seg på sammenslåingen som vil gjøre universitetet til landets største. Nedbemanning er ikke aktuelt.

Konkurranse
Facebook
REPORTASJE/INTERVJU

Tjenestemannsloven og Bondevik II

Det er ikke første gang regjeringen vil modernisere tjenestemannsloven. Bondevik II prøvde i 2005. Les hva de foreslo og hva vi kan frykte.

Ti ting du bør vite om tjenestemannsloven

LO er på vakt når Sanner vil modernisere Lov om statens tjenestemenn. Her er 10 fakta om den 32 år gamle tjenestemannsloven.

Tror tjenestemannsloven faller i neste runde

NTL-leder John Leirvaag har mistet all tillit til regjeringen og samarbeidspartiene på arbeidslivsfeltet etter at de torsdag kom til enighet om endringene i arbeidsmiljøloven.

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens forsvarere

Hva mener arbeidsfolk om regjeringens forslag til endring av arbeidsmiljøloven? Vi har snakket med seks tillitsvalgte i statsforbundene.