Anita krysser sitt spor

For førti år siden var hun NKP'er og jobbet på «filéen» på Findus i Hammerfest. Til uka går hun av som 1. nestleder på NTLs landsmøte. Møt Anita Solhaug!

Hjelper fanger ut av cella

Trond Pettersen hjelper innsatte ut av selvpålagt isolasjon.

Landsmøtebilder

Se bilder fra NFF-landsmøtet

Føler seg politisk misbrukt

– Det er beklagelig at regjeringa ønsker å dytte oss foran seg i beslutningen om å privatisere renholdet i forsvarssektoren, sier konserntillitsvalgt Ann Berit Sagedal i Forsvarsbygg.

Mangfoldspris utdelt, men Trondheim kritiseres

Rundt 12 prosent av Trondheims befolkning på 184 670 er innvandrere i dag og stadig flere flytter til trønderhovedstaden. Rådmann Svein A. Ytterdahl mener kommunen gjør en god jobb for å rekruttere innvandrere i kommunale stillinger, men FO-tillitsvalgt Heidi Klokkevold er skuffet.

– Flyktningemødrene sviktes

Mangfolds- og integreringskonferansen i Trondheim startet med at 200 deltakere reiste seg og sang «Ja vi elsker», men det er ingen tvil om at det fortsatt er store utfordringer på arbeidsmarkedet i dette elskede landet.

Rita Bråten ny NFF-leder

Med Rita Bråten på topp, har Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund fått sin første kvinnelige leder.

Flere vil ha InterCity-fortgang

– Bygg fortere, lød kommentarene da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i går la fram regjeringens planer for utbygging av InterCity-trianglet.

Dramatisk for avisene

Mange kan miste lørdagsavisen hvis Posten kutter utdeling av post på lørdager.

Anundsen: – NFF tar feil om budsjettet

– Dette er ikke et kuttbudsjett, sier justisministeren om det Kriminalomsorgen får å rutte med i 2015.

– Bedre bemanning, ikke lengre vakter

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken mener at fengselsansatte bør kjempe for bedre bemanning framfor å be om lengre vakter.

NFF diskuterer sammenslåing

Lederne i de to forbundene i kriminalomsorgen er enige i at de to bør bli ett. Valg av hovedsammenslutning er største utfordring.

NFF støtter streikende havnearbeidere

Landsmøtet i NFF støtter de streikendes krav om tariffavtale, og tar avstand fra bruk av politi og streikebrytere i konflikten.

Private aktører på vei inn i fengsel

Mye tyder på at den borgerlige regjeringen vil gå inn for at nye fengsler skal finansieres og bygges av private.

Utsetter private tog

Regjeringens store reform av jernbanesektoren er utsatt - foreløpig til utpå nyåret.

LO og Venstre på kollisjonskurs om minstelønn

Venstre-politikere vil at Stortinget skal be regjeringen utrede behovet en lovfestet minstelønn i Norge. LO-nestleder Tor Arne Solbakken fastslår at vi vet det vi trenger å vite.

Mye ubesvart om betaling for polske fanger

NFF-leder Geir Bjørkli stiller seg spørrende til regjeringens forslag om å betale Polen for fengselsplasser for polske fanger.

Eriksson tvunget til å trekke sykelønnskutt

Et massivt press fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversida gjorde at arbeidsminister Robert Eriksson snudde.

Her er Norges dataforsvar

Truslene mot datasikkerheten blir stadig større. NSM NorCERTs operasjonssentral er det skarpeste i forsvaret av vår viktige infrastruktur.

– Abelia tvinger oss ut i streik

To uker før meklingsfristen utløper, ser det mørkt ut for en løsning i forskningsinstituttene.

Protest mot kutt i folkehøgskolene

Flere tusen elever og lærere demonstrerte mot regjeringas forslag til budsjettkutt for folkehøgskolene onsdag ettermiddag. SE BILDER

Åpner for 79-timers uke

Arbeidstilsynet advarer mot Erikssons lange arbeidsdager.

Staten anker dommen mot innleserne

NTLerne ved Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek ble tilkjent fast jobb i staten av tingretten. Nå anker staten dommen.

Slik går det for «folk flest»

Vårt gjennomsnittspar tjener to hundrelapper på skatteendringene.

Tjener hos en rundhåndet stat

Konserndirektørene i de statseide selskapene har til både salt og smør i maten. De høyeste smørbrødene er det toppsjefen i Argentum Fondsinvesteringer AS som kan unne seg.

Offiserene ønsker kvinnene velkommen

NOF's 42. landsmøte er i gang

– Regjeringen satser ikke nok på å få folk i jobb

De sparer ved å ta fra de svakeste, mener leder Hanne Nordhaug.

– Regjeringen innfrir - til de som har mest fra før

Budsjettforslaget viser en omvendt Robin Hood-politikk, mener LO Stats leder Tone Rønoldtangen

Baneservice til salgs

Regjeringen mener det ikke foreligger særskilte grunner til at staten bør være eier av Baneservice, og går inn for helt eller delvis salg.

LO-ungdommer kritiske til budsjettet

Patrick Austvik og Mats Molland Haug mener regjeringen svikter på både klima og jernbane i statsbudsjettet.

– Første skritt mot skolepenger

STATSBUDSJETTET: Norske universiteter og høgskoler kan forvente en nedgang i antallet utenlandske studenter med innføringen av studieavgift for studenter utenfor EØS og Sveits.

Mer til kursing av tillitsvalgte

Som avtalt i tariffoppgjøret, får tillitsvalgte 4,5 prosent mer å lære for i 2015.

– Lokomotiv for konkurranseutsetting

STATSBUDSJETTET: Regjeringen innfører nøytral moms i staten fra nyttår.

NJF: Regjeringen innfrir ikke

– Bevilgningen til Jernbaneverket er ikke nok til å ta igjen etterslepet på vedlikehold av infrastrukturen, mener Kjell Atle Brunborg i NJF.

Slutt for Bratsbergbanen

STATSBUDSJETTET: Bratsbergbanen legges ned.

48,5 millioner til å utvikle folkebibliotekene

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 48,5 millioner til utvikling av folkebibliotekene.

Tar fra Posten og gir til Posten

STATSBUDSJETTET: Staten øker utbyttet fra Posten med 39 millioner. Samtidig økes overføringene til Posten med 55 prosent.

Anslår lønnsvekst på 3,25 prosent

STATSBUDSJETTET: Regjeringen spår i budsjettet for neste år at lønnsveksten vil bli 3,25 prosent.

Vil bruke mer av oljefondet

Regjeringen foreslår å øke bruken av midler fra oljefondet med 17 milliarder kroner i 2015, til 164 milliarder. Skattelettelsene utgjør totalt 8,3 milliarder kroner.

Nav-millioner til konsulentbyrå

Fagforeningene raser mot at Nav vil bruke over 50 millioner på konsulenter.

DNB-arbeidsgiver sier opp konsernavtalen

LO Finans frykter konsekvenser for de ansatte.

10 budsjettforslag som påvirker privatøkonomien

Her er de ti forslagene i statsbudsjettet som ifølge Sparebank1 gir de største utslagene i nordmenns privatøkonomi.

Skatt blir stridstema

STATSBUDSJETTET: Da Siv Jensen justerte Stoltenberg-regjeringens statsbudsjett i fjor høst, la hun inn åtte milliarder i skatteletter. I år har hun lovet at det blir mer.

Norsk kullproduksjon – et sikkerhetspolitisk dilemma

LO har ingen problemer med å peke på kull som den store synderen. Hva som skal gjøres med norsk kullproduksjon på Svalbard, er vanskeligere å svare på.

Vil ikke ha klimaopprør i LO

NTLs Kjersti Barsok og Fagforbundets Mette Nord vil ha dialog og samarbeid framfor høylytt klimaopprør i LO, slik Miljøpartiets Rasmus Hansson oppfordrer til.

Forsmak på postdirektivet

Nå blir det dyrere å sende blader ut til distriktene

NOF og NTL starter sikkerhetsdebatt

Er vi trygge i Norge? Tradisjonelt har spørsmålet reist debatt om militært forsvar. Nå skal debatten omfatte hele samfunnet, fra jord-ras til klimatrusselen.

INTERVJUET

Farvel til fengsel

Avtroppende leder av Norsk Fengsel- og Friomsorgsforbund, Geir Bjørkli, er ikke helt sikker på om det er pensjonist han vil bli.

Konkurranse
Facebook
BOK OG MUSIKK

Melodisk og mollstemt

Den finland-svenske forfatteren Kjell Westö er en gammel kjenning i Norge. Flere av hans romaner er oversatt til norsk. Om med en jevnt over positiv mottakelse.

Eurokrisen

Ingeborg Eliassen har med «Harde tider» på en lettfattelig og ujålete måte dokumentert at europeisk arbeidsliv er i deep shit, skriver Jan-Erik Østlie i sin omtale.

Cohen i fin form

Mannen som ga ut sin første lyrikksamling i 1956 skriver fortsatt tekster som både er varme, melankolske og giftige.

REPORTASJE/INTERVJU

For psyk for fengsel

I snart 30 år har norske myndigheter utredet tilbudet til de alvorlig psykisk syke, ekstremt voldelige og mest sårbare fangene. Ingenting har skjedd.

I LO med hjerte og sjel

Møt Amanda Eldnes, representant for den nye generasjonen av tillitsvalgte i Norsk Jernbaneforbund.

Postbud kjører Lamborghini

Bilene postbud Arnfinn Fiske bruker privat på jobb er begge registrert med to seter. Der stopper likheten.

Arbeidsmiljøloven

Sterkt forsvar av arbeidsmiljøloven

Les om aksjonene i Oslo, Trondheim og Verdal. Se bilder og video!

Kambe (H): – Streiken var «overkill»

Tirsdagens politiske streik til forsvar for Arbeidsmiljøloven var «overkill» fra LO, mener Høyres Arve Kambe.

Ventelønn

– Mister viktig virkemiddel for omstilling

LO Stats Randi Stensaker mener regjeringen fjerner et av de viktigste virkemidlene for omstilling ved å slette ventelønnen.

– Hjerterått, Sanner!

Forslaget om å fjerne ventelønna vil ramme mange eldre arbeidstakere som nå er midt i en omstilling, mener LO Stats leder Tone Rønoldtangen.

Sanner fjerner ventelønn

Det går mot slutten for ventelønn for statlige ansatte som blir overflødige.